SHPËRNDAJE

 

Ju njoftojme se përsëritja e regjistrimit të ekonomive bujqësore do të filloj nga data 1 mars 2019 deri më datë 30 prill 2019.

Drejtorati i filiales në Vranje nuk është i obliguar ti dërgoj njoftim bujqëve për përsëritjen e regjistrimit nëpërmjet postës siç ka qenë praktike më parë, andaj luten bujqit që të lajmërohen gjatë këtij afati për regjistrimin e ekonomive bujqësore (GAZDINSTVA)

Të bashkangjitur mund të lexoni njoftimin nga Ministria e Financave , drejtorati për trezor me filiale në Vranjë.