SHPËRNDAJE

Pasi që tani koha ka filluar të përmirësohet dhe hapja e rrugëve është në gjendje më të mirë, NP Moravica ka marrur iniciativën që nga dita e hënë të bëhet grumbullimi i mbeturinave me orar të rregullt. 

Andaj lajmërohen banorët e BL Miratoc dhe Tërrnavë, si dhe banorët e rrugës së Kumanovës, Karposhit dhe Idriz Seferi se grumbullimi i mbeturinave do të bëhet nesër. 

Luten banorët që për shkak të efikasitetit më të madh dhe sasisë së mbeturinave, të kenë mundësi që kazanët e mbeturinave ti vendosin përskaj rrugëve kryesore. 

13.01.2019, 

NP Moravica 

Preshevë