SHPËRNDAJE

Ndërmarrja Publike Moravica ka siguruar mjete teknike që mundësojnë mirëmbajtjen më të lehtë dhe më efikase të hapësirave publike.

Gjatë kësaj periudhe kohore kjo ndërmarrje publike ka bërë investime në aparatura pune që tregojnë efikasitet në terren dhe për stafin punonjës janë më praktike.

Sipas drejtuesve të Ndërmarrjes Publike Moravica në Preshevë me këto mjete bëhet pastrimi i hapsirave publike të gjelbruara, mbledhja e gjetheve, pastrimi i pjesëve të betonuara dhe pllakave./presheva.com/