SHPËRNDAJE

OJQ Aktiv nga Mitrovica në studimin e saj për shkëmbimin e mundshëm të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë tregon se një zgjidhje e tillë do të ketë si rezultat në një migrim të madh të serbëve nga Kosova dhe shqiptarëve në veri të Kosovës dhe Preshevës.

Në thelb, kjo do të rezultojë në një rritje të territoreve etnikisht të pastër në të dy anët, të cilat do të rrezikojnë të drejtat e komuniteteve të tjera jo-shumicë në të dy vendet, thuhet në konkluzionet e studimit “Shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë nga perspektiva e komunitetit serb në jug të lumit Ibër.”

Siç u tha, ndarja do të përfaqësojë një ndërprerje të papranueshëm shekullor të jetës serbe në Kosovë dhe do të çoj edhe në ndërprerjen e lidhjeve serbe dhe të Kosovës. Komuniteti serb ka qenë i pranishëm në Kosovë për më shumë se 1.000 vite dhe ka mbijetuar në shumë luftëra dhe konflikte ndëretnike; ndarja do të rrezikonte seriozisht vazhdimin e jetës serbe dhe trashëgimisë kulturore në territor, thotë OJQ Aktiv.

Në studim sipas tyre për shkëmbimin e mundshëm të territoreve gjithashtu do të thotë eksodin e serbëve nga Kosova mund të shënojë fundin e shumë enklavave serbe në jug të Ibrit. Shkatërrimi i jetës ekonomike dhe largimin e institucioneve serbe (arsimin, kujdesin shëndetësor, sigurimet shoqërore, etj) nga komunitetet lokale ka bëjnë jetën e paqëndrueshme për banorët vendas, duke u dhënë atyre një nxitje shtesë për migrimin drejt qyteteve, në Serbinë qendrore dhe jashtë vendit, përfundon OJQ Aktiv në saj të studim.