SHPËRNDAJE

Në fshatin Rahovicë ka përfunduar pastrimi i lumit, kjo ndërhyrje vie pasi ishte bllokuar pjesa me e madhe në këtë pjesë.

Në njërën pjesë është bërë prerja e drunjëve që kanë qenë në pjesën e lumit dhe kanë penguar rrjedhën e tij, si dhe shkurreve dhe mbeturinave që janë hudhur në atë pjesë.

Kjo ndërhyrje vie pasi më parë në atë pjesë është rregulluar edhe kanalizimi fekal, që ka rrjedhë në lum./presheva.com/