SHPËRNDAJE

Gjatë këtyre ditëve ka filluar realizimi i pjesës së parë të projektit për përdorimin e shkrimit dhe gjuhës shqipe nëpër instituconet edukativo arsimore të komunës së Preshevës.

Bashkëpuntorët profesional të “Drejtorisë për Inkluzion” si pjesë përpërse e projektit kanë vizituar shkollën fillore në Rahovicë, Entin parashkollor në Preshevë, shkollën fillore në Corroticë, shkollën fillore në Raincë.

Aty janë pritur nga drejtuesit e shkollave apo bashkëpuntorët profesional të këtyre instituconeve.

Me çrast iu është shpërndarë materjali i përgaditur në gjuhën shipe si pjesë përbërse e projekitit lidhur me arsim gjithëpërfshirës.

Projekti do të vazhdojë të realizohet edhe javëve të ardhshme nëpër ato shkolla që nuk janë përfshier deri tani.

Ky projekt orealizohet nga Drejtoria për Inkluzion dhe mbështetet nga Këshilli kombëtar Shqiptar./presheva.com/