SHPËRNDAJE

Njoftohen ndërmarrjet private (prodhuese) që për lejen e qarkullimit të punëtoreve gjatë orës policore duhet tu drejtohen shtabit komunal për situata të jashtëzakonshme.

Kërkesa duhet të dorëzohet në emër të subjektit duke deklaruar në listë numrin e punëtorëve, emrat, mbiemrat, numrat e leternjoftimeve dhe nr personal si dhe kopja e formularit të punëtorëve M4 (apo kopja e kontratës së punës).

Shtabi shqyrton kërkesën dhe jep lejen e qarkullimit për këta punëtorë.

Shtabi komunal ne objektin e Komunes se Presheves ka kujdestari 24 orë./presheva.com/