SHPËRNDAJE
selective focus of scientist holding sample with coronavirus test lettering near test tubes isolated on white

Lajm i rëndësishëm për personat që duhet patjetër të testohen me Corona virus:

1. Të gjithë personat që janë shtetas të Serbisë e që kthehen ose vijnë nga shtetet e huaja duhet të testohen a posedojnë Corona virus.

Testimi fillon nga data 27 prill 2020

Të gjithë këta persona, duhet të testohen brenda 24 orëve nga kalimi i kufirit.

2. Të gjithë puntorët në vende publike në subjektin juridik (shoqëri ekonomike, organet shtetërore, ndërmarje publike etj) te të cilët është vërtetuar prania e Corona virusit tek ndonjëri puntorë, duhet të bëjnë testimin të gjithë të tjerët që punojnë aty

3. Të gjithë antarët e familjes së personit tek i cili është konfirmuar prania e virusit pa marë parasysh a ka simptoma apo jo tek ai person