SHPËRNDAJE

Përzgjidhen kandidatët të cilët janë përfitues të konkursit nga Trupi Koordinues në bashkëpunim me Komunën e Preshevës dhe Qendrën për punë sociale për ndarjen e mjeteve për personat me aftësi te veçanta.

 

 

Luten të gjithë familjarët e përfituesve, që të sjellin llogaritë bankare të tyre, dhe njëkohësisht njoftohen se në konkurs është paraparë të ndahen për 100 persona nga 10 000 din, por duke parë që kanë aplikuar 200 persona, komisioni mori vendim që ky numër të rritet në 125 përfitues me nga 8 000 din.