SHPËRNDAJE

N.P. “Moravica” pasi ka bërë pastrimin e borës, po vazhdon me hedhje të kripës dhe rërës në rrugët e qytetit si dhe nëpër të gjitha vendbanimet.

Luten të gjithë qytetarët të kenë kujdes dhe vëmendje të shtuar gjatë vozitjes!