SHPËRNDAJE

Prizreni i Lidhjes me gjuhë dominante turke gjithandej, shqipja rrallë dëgjohet, edhe në radio transmetime…!

Pse kështu, kur këtu s’ka pasë as që ka turq, edhe vetë fizionomia është treguesi, jo vetëm historia… !

Çka bëri që qytetarët shqiptarë të ikin nga vetja, nga identiteti origjinës, në përmasa të pakrahasueshme nga koha e regjimeve të Jugoshkalisë!?

Një është e ditur: alergjia e theksuar qytetare nga barbaria e pasluftës, egërsia e poshtërsia mafiopolitike, hezitimi e indiferenca e përballjes me të keqen, po se po!

F.A. Kelmendi