SHPËRNDAJE

 
1- Mosfrika nga Allahu.
2- Përpjekja për të ndryshuar realitetet.
3- Mashtrimi i njerëzve.
4- Tërheqja e vëmendjes së njerëzve me anë të tregimeve dhe njohurive të rreme.
5- Mësimi i gënjeshtrës qysh nga fëmijëria.
6- Llogaritja e saj prej “zgjuarsisë”.
Përgatiti: Hoxhë Valdet Kamberi