SHPËRNDAJE

Youtube kanali MediocreFilms ka prezantuar videon në të cilën merret me pyetjen e cila secilit i ka interesuar: Pse ushqimi që e shohim në reklamat e “FastFood” nuk i përngjet aspak asaj që hajmë.

Autori ka vendosur ti vizitoj disa më të popullarizuarat si McDonald’s, Burger King… dhe çka ndodh nëse nga të punësuarit kërkoni një ushqim të njejt sikur nga reklama.

Eshtë interesante se të punësuarit kanë thënë se shumë rrallë kërkohet nga mushterinjtë një gjë e tillë.