SHPËRNDAJE

Faleminderit për përkrahjen të Nderuara aktiviste!
Lista jonë përfaqësohet denjësisht me kuadro profesionale nga i fundit e deri te i pari!
Bashkë drejtë fitores së merituar!
Bashkë për gratë!
Bashkë për të drejtat, arsimin, kulturën dhe informimin!
Bashkë për KNSH!
Bashkë për nr. 3!