SHPËRNDAJE

Përkrahja Dimërore
Ju keni mundësi të solidarizoheni në këtë projekt dhe t‘a furnizoni një familje me 5m3 drunj, për të ofruar ngrohtësi në një familje që jeton në kushte të vështira dimri.

Gëzo duart e ftohura të  fëmijëve…

/presheva.com