SHPËRNDAJE

Të dashur lexues;

FRR kanë punuar me përkushtim të madh vetëm për ta sjellë një revistë e që është numri i saj i parë.

Revista përmban gjithsej mbi 60 faqe.

Ky do jetë botim i përvitshëm dhe do të vijë së shpejti në duart tuaja të bekuara dhe ju, si asnjëherë më parë, do ta keni rastin të merrni informacione nga të arriturat më të mëdha të OJQ “FORUMI RINOR RAHOVICA”.

Në këtë numër të revistës, mund të lexoni:
1. Intervista;
2. Aktivitetet e FRR;
3. Artikuj nga lëmi të ndryshme shkencore;
4. Veprimtari bizneseve të Rahovicës etj.

Në kuadër të revistës ju do të njiheni për së afërmi me punën dhe arriturat e FRR.

Lexojeni, se vërtet do të mësoni shumë nga puna e “FRR”!

“FRR”, burim mirësie!

Nga: Redaksia e revistës “FRR”.