SHPËRNDAJE

Komuna e Preshevës ka angazhuar makineritë për rregullimin e hapësirave publike në afërsi të stadiumit të fshatit.

Me futjen në sistemin e menaxhimit të mbeturinave të fshatit Bukuroc në kuadër të NP Moravica, mbeturinat e hedhura në këto hapësira, tashme janë eliminuar, poashtu edhe janë rregulluar si hapësira të gjelbëruara.

Poashtu janë hapur kanalet e kullimit të ujërave atmosferike, me qëllim të ruajtjes së rrugëve lokale dhe kontrollimin e ujërave atmosferike, për të mos vërshuar shtëpitë e banimit në këtë zonë.(presheva.com)