SHPËRNDAJE

Komuna e Preshevës është duke bërë rregullimin e hapsirës së oborrit të
Qendrës për Punë Sociale, e cila deri tani ka qenë në gjendje jo të mirë dhe si hapsirë e pa shfrytëzueshme.

Gjithashtu është rregulluar parkingu për veturat zyrtare dhe përmirësimi i hapsirave të gjelbra pranë këtij objekti.