SHPËRNDAJE

Pas përfundimit të rregullimit komplet shtratit të lumit në fshatin Geraj, që nga pjesa e e përme e fshatit, që përfshihet komplet fshati, deri tek hyrja e fshatit.

Këto ditë janë duke vazhduar punimet për rregullimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik, në pjesën e epërme të fshatit Geraj.