SHPËRNDAJE

Shkalla e vdekjeve në mesin e atyre që shërohen ose vdesin kanë qenë veçanërisht të larta në Belgjikë (40%), Francë (34%) dhe Itali (31%). Në vendet e tjera si Austri (4%), Gjermani (5%) dhe Zvicër (7%) ato kanë qenë shumë më të ulëta, përcjell albinfo.ch.

Ka shumë arsye për ndryshime në këto nivele të vdekjeve. Midis tyre është numërimi i çështjeve. Testimi më i gjerë zakonisht kap raste më të shëndetshme që shërohen, duke ulur nivelin e përgjithshëm të vdekjeve.

Sidoqoftë, një arsye tjetër është ndryshimi në numrin e infektuar në secilën grupmoshë. Të moshuarit kanë më shumë të ngjarë të vdesin nga Covid-19, kështu që nëse më shumë prej tyre e kapin atë, niveli i përgjithshëm i vdekjeve do të jetë më i lartë, përcjell tutje albinfo.ch.

Në Zvicër, 35% e rasteve Covid-19 u gjetën te njerëzit mbi 59 vjeç. Në Gjermani dhe Austri norma ishte rreth 30%, e ngjashme me Zvicrën. Megjithatë, përqindja e rasteve Covid-19 në mesin e atyre mbi 59 ishte më shumë se 40% në Francë dhe më shumë se 50% në Belgjikë dhe Itali, 15 pikë përqindje më të larta se në Zvicër dhe 20 pikë përqindje më të larta se në Austri dhe Gjermani.

Përqindja e popullsisë totale mbi 59 në të gjitha këto vende është gjerësisht e ngjashme. Zvicra (25%), Austria (25%) dhe Belgjika (25%) kanë përqindje pak më të ulët sesa Franca (26%), Gjermania (28%) dhe Italia (29%), por diferencat janë relativisht të vogla.

Kjo sugjeron që përqindje dukshëm më të larta të njerëzve mbi 59 janë infektuar me Covid-19 në Francë, Belgjikë dhe Itali.

Në Gjermani, Austri dhe Zvicër, një përqindje më e vogël e atyre mbi 59 vjeç janë infektuar.

Kjo ka të ngjarë të shpjegojë të paktën disa nga ndryshimet në shkallën e përgjithshme të vdekjeve midis këtyre vendeve.

E njëjta gjë mund të vërehet edhe në Islandë, ku shkalla e vdekjeve deri më tani është më pak se 1% (0.7%). Atje, vetëm 17% e infeksioneve kanë qenë në njerëz mbi moshën 59 vjeç.

Koreja e Jugut është një shembull i mëtejshëm i një kombi ku një normë relativisht e ulët e vdekjes bazuar në rezultate (2.8%) shoqërohet me një përqindje relativisht të ulët të infeksioneve në mesin e atyre mbi 59 (24%).