SHPËRNDAJE

Uji

Njeriu mund të jetojë më shumë se tre javë pa ushqim, por uji është një histori tjetër. Uji vepron si një lubrifikant për nyjet tona, rregullon temperaturën e trupit tonë nëpërmjet djersitjes dhe frymëmarrjes dhe ndihmon për largimin e mbeturinave.Të paktën 60 për qind e trupit të të rriturve përbëhet nga uji, dhe çdo qelizë e gjallë në trup ka nevojë të funksionojë.

Koha maksimale që një individ mund të kalojë pa ujë, është jo më shumë se një javë. Kjo kohë është më e shkurtër në kushte të vështira, si temperaturat e larta.

Limiti i qëndrimit pa pirë ujë, është caktuar nga vrojtimet e njerëzve që ndodheshin në fund të jetës së tyre, kur konsumimi i ujit dhe ushqimit, u është ndaluar.

“Ju mund të kaloni 100 orë pa pirë ujë në një temperaturë mesatare jashtë. Në qoftë se temperatura është më e freskët, ju mund të shkoni pak më të gjatë. Nëse jeni të ekspozuar ndaj diellit, ndodh e kundërta”.