Shitës i rregullt
Presheva.com/shop

Numri i telefonit
+381638709172

Anten interneti  50 euro   teknologji e fundit për signal 100% te mirë i përshtatshem edhe për terene te vështira ati ku antenat tjera nuk marin signal..

mob :  +381638709172