Shitës i rregullt
638223658

Numri i telefonit
0628280754