Shitës i rregullt
0041767729380

Numri i telefonit
0041767729380