Shitës i rregullt
0621850870

Numri i telefonit
0621850870