SHPËRNDAJE

Shoqata VIZIONI PËR ZHVILLIM DHE KOOPERIM shpallë :KONKURSË,për pranimin e kandidatëve që janë të interesuara për t’a ndjekur Kursin profesional te rrobaqepësis.

Kursi profesional i rrobaqepsise zgjatë 6 muaj.

Ata të cilët e ndjekin kursin pa mungesë përgjatë gjithë kursit, do të kenë mundësin që të paisen me Çertifikatën e TRAJNIMIT PROFESIONAL më të përfunduar kursi , ÇERTIFIKAT kjo e cila përmban edhe llogon e Organizatës TIKA.

Konkursi do te jete i hapur për 15 ditë,nga data 07.08.2018 deri më datën 22.08.2018.

Numëri i pjesmarrësve në kursin profesional të rrobaqepsisë është i kufizuar.

Kushtet të cilat kërkohen nga pjesmarrësit në mënyrë që të jenë pjesë e kursit profesionalë janë:

1. Pjesmarrësit të jenë të gjinisë femrore.
2.Plotësimi i aplikimit (Letërnjoftimi / kopje).
3.Dëftesa apo diploma / kopje ( jo e obligueshme).
4.Grupëmosha 18-50 vjet.
5. Të jenë banorë rezident nga Lugina e Preshevës.

Të interesuarat mund të paraqiten në zyrën e Shoqatës së VZHK e cila gjindet në rrugën Sava Kovacevic nr: 30 ( tek ish tregu i qytetit ) çdo ditë nga ora 10:00 – 14:00.