SHPËRNDAJE

Egzistojn shumë raste në botë ku vlerësohen shembuj të mirë për respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut për minoritet në shtetin ku jetojn. Ndërsa ka pak raste ku shërbejn si shembuj negativ për këtë çështje dhe ekskluzivisht në këtë regjistër rradhiten të drejtat kolektive te shqiptarëve në Luginën e Preshevës.

Vetëm pse nuk vritesh e persekutohesh (si në dekadat e kaluara), nuk do të thotë se është kjo evidencë për respektimin dhe përmisimin e të drejtave elementare të pakicave në këtë rajon. Ndonëse arsimi në gjuhën amtare, librat, njohja e diplomave, punësimi, simbolet kombëtare, respektimi i historikut tonë, nuk janë çeshtje luksoze që i kërkojm ne, por janë bazë elementare e jetës së dinjitetshme.

Themeli i stabilitetit është respektimi i të drejtave individuale dhe kolektive të minoriteteve si dhe integrimi i tyre në jetën ekonomike, sociale dhe politike me theks të veçant praktika e respektimit të simboleve kombëtare, trashigimisë kulturore, gjuhësore dhe fetare.

Nuk ka dilemë se ndryshimi i mentaliteteve është një proçes i gjatë, por edhe sa dekada tjera duhet të presin shqiptarët e Luginës!?

Shqiprim Arifi

Kryetar i Komunës së Preshevës

Preshevë, 12.10.2018