SHPËRNDAJE

Agjencia Evropiane për azil EASO në raportin e saj për vitin 2019-të, ka konstatuar se për herë të parë është rritur kërkesa për azil në BE, ndërsa rritja vjen edhe nga persona të vendeve me të cilat BE ka shfuqizuar regjimin e vizave.

Gjatë vitit 2019 janë paraqitur 741 mijë kërkesa për azil, që një rritje për 13 përqind më shumë krahasuar me një vit më parë, për herë të parë ka më shumë kërkesa se sa në kohën e krizës së refugjatëve në vitin 2015-të.

Megjithatë , nga EASO paralajmërojnë se personat nga vendet e Ballkanit Perëndimorë kanë mundësi më të vogla për të marrë mbrojtje ndërkombëtare ose statusin e azilit.

Shkalla e pranimit të statusit të azilit në BE është 33 përqind, ndërsa më së shumti marrin sirianët me 85 përqind dhe jemenët me 82 përqind, ndërsa mundësi më të vogël për marrje të azilit kanë shtetasit e Maqedonisë së Veriut dhe Moldavisë me një përqind dhe shtetasit e Shqipërisë me gjashtë përqind.

Shtetasit e Maqedonisë së Veriut janë ndër personat që më së shumti e përsërisin aplikimin për të marr statusin e azilit.