SHPËRNDAJE

 

Në Komisionin e Kuvendit për sistem politik dhe marrëdhënie mes bashkësive, Prokuroria Speciale Publike do të dorëzoj raportin e punës së kryer deri tani.

Ky raport përfshinë periudhën 15 shtator, 2017 – 15 mars. Ky është raporti i pestë me radhë që e përgatit PSP-ja, ndërsa në komision është lënë në pikën e fundit të rendit të ditës.

Katica Janeva, kryesuese e Speciales, pritet që ta bëjë prezantimin e këtij raporti.