SHPËRNDAJE

Tetova ishte nikoqire e takimit të 3-të të Unionit të Bashkive Shqiptare në Rajon!

Tirana, Prishtina, Tetova, Vlora, Prizreni, Ulqini, Presheva dhe Gostivari, ku u realizua takimi i 3-të me rradhë në të cilin u prezantuan dhe u diskutua rreth praktikave më të mira të menaxhimit komunal, si dhe për problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohen komunat tona.


Tematika e këtij takimi ishte koncepti i qyteteve të gjelbëra (Green Cities) si dhe iniciativat për mbrojtje nga ndotja me theks të veçantë cilësinë e ajrit ambiental.


Ku secila nga komunat pjesmarrëse prezantoi projektet e tyre.


Komuna e Preshevës u prezantua me projektin Presheva- qytet i gjelbërt.

Gjendja aktuale e mjedisit jetësor në komunën e Preshevës.
Iniciativat e gjelbërta të komunës së Preshevës.
Përmirësimi i sistemit të menaxhimit me mbeturinat.
Projekte strategjike.
Sanimi dhe eliminimi i deponive ilegale.
Mbjellja e fidaneve të reja në territorin e komunës
Krijimi i hapësirave të reja të gjelbëruara dhe rekreative./presheva.com/