SHPËRNDAJE

Trajnim “Zhvillimi i ndërrmarësisë” ku do të filloj regjistrimi i kandidatëve!