SHPËRNDAJE

Organizata për zhvillim dhe demokraci Bujanoc ka organizuar tribunë “Kopshti kulturor i shqiptarëve dhe serbëve në Bujanoc”
Tribuna është organizuar në hapsirar e OSBE-së në Bujanoc ku kanë marrë pjesë mbi 40 gjimnazistë nga dy shkollat e mesme të Bujanocit.

Në këtë tribunë folën Goran Antiq, Milena Sekuliq dhe Gëzim Selimi.

Tribuna është pjesë e projektit (RE) e financuar nga Ambasada e Britanisë së madhe dhe misionit të OSBE në Serbi.