SHPËRNDAJE

Gjatë ditës së enjte më datë 31.10.2019 u mbajt tryeza e diskutimit me qëllim identifikimin, zbulimin dhe shënimin e rasteve që nuk mund të kemi vizituar gjatë daljeve në teren për njerëzit me aftësi të kufizuara në komunën e Preshevës.

Kjo tryeze është finalizim i pjesës së parë të projektit, ku si qëllim ka perpilimin me të dhëna të plota për raportin me të cilin do ta publikojm pas një muaji.

Të pranishëm ishin drejtori shkollës fillore në Preshevë, Miratoc, drejtori Bibliotekës, drejtori Entit per punesim, drejtori Qendrës për punë sociale, Zëvendeskryetari komunës, sekretari Fondit Humanitar, perfaqesues dhe drejtues të shqoeris civile, drejtues të shoqates Vizioni, nga Këshilli per te drejtat e Njeriut, bashkëpuntor profesional, mjek, pedagog, psikolog, sociolog, prinder, aktivist e antare të shoqatës.

Në takim u dikutuan problematike të ndryshme që preukopojn njerezit em aftësi të kufizuara në komunën tone dhe mudnesit per tejkalimine tyre.
Ne fudn u dhan propozime dhe rekomandime të cilat do të publikohen diteve në vijim.