SHPËRNDAJE

Organizatorë : Organizata për Kulturë Fizike – Preshevë në bashkëpunim me KSh. Presheva.

Vendi : Salla e vogël “Sh.K.Abdullah Krashnica” – Preshevë.

Data dhe Ora : 25.01.2014 ora 11.00.

Sistemi i garave : Sistem zviceran 9 xhiro / 15.min sipas rregullave të FIDE për shahun rapid.

Pjesëmarrja : Turneu është i hapur.

Shpërblimet : 3 vendet e para do të shpërblehen me të holla,kupa dhe diploma.

Afati i paraqitjes : 25.01.2014 ora 10.30.

Ju dëshiron mirëseardhje
Këshilli organizativ i turneut