SHPËRNDAJE

Unioni evropian EUPRO ka hapur konkursin për propozim projekte për prokurimin e pajisjeve dhe sigurimin e shërbimeve për biznese, mikro ndërmarrje dhe ndërmarrje të vogla.

Ky projekt i ofron mbështetje bizneseve në komunën e Preshevë.

Konkursi është i hapur dhe publik për të aplikuar me propozim projekte për prokurimin e pajisjeve dhe sigurimin e shërbimeve për biznese, ndërmarrje mikro dhe të vogla. Më shumë informacione rreth konkursit mund të gjeni në faqen zyrtare në internetit www.eupro.org.rs.

 

Radio spoti: https://youtu.be/Zt_hIhou390

TV spoti: https://www.youtube.com/watch?v=cUy6tZuW7q0