SHPËRNDAJE

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka hapur konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – baçelor në vitin akademik 2018/2019.

Universiteti i Prishtinës, në vitin e parë të studimeve, në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2018/2019, do të regjistrojë 7066 studentë, prej të cilëve 6156 studentë të rregullt dhe 910 me korrespondencë.

Për të kuptuar rreth procedurave dhe kritereve për aplikim, ju lutemi klikoni linkun e mëposhtëm.

http://uni-pr.edu/desk/inc/media/58D17459-AB85-4661-B2BD-D57BAA9AF7D3.pdf