SHPËRNDAJE

Libia, Afganistani dhe Somalia janë vendet më të rrezikshme në tokë, sipas një hartë të re të hartuar për udhëtarët që i paralajmëron ata për rreziqe jashtë vendit. Harta interaktive ‘Travel Risk Map’ për vitin 2019, tregon vendet ku udhëtarët kanë më shumë gjasa të kenë probleme kur është fjala për sigurinë rrugore, sigurinë e tyre dhe çështjet mjekësore.

Por nga ana tjetër vendet nordike Finlanda, Norvegjia dhe Islanda janë etiketuar si vendet më të sigurta në këtë hartë.

Kjo hartë, tregon vendet që kanë më shumë gjasa të vënë në rrezik shëndetin tuaj. Vendet me rrezik të ulët janë të shënuara me ngjyrë të gjelbër, ato me rrezik të mesëm me të verdhë, ato me portokalli janë me rrezik të lartë, me të kuqe vendet me rrezikshmëri shumë të lartë. Ndërsa ato me që kanë një “rrezik të ndryshueshëm me shpejtësi të zhvillimit”, siç janë Brazili dhe Rusia, janë shënuar me kafe të hapur.

Kjo hartë tregon se cilat vende kanë rreziqet më të larta dhe më të ulëta të sigurisë. Ato që kanë një rrezik të parëndësishëm janë shënuar me të gjelbra, vendet me rrezik “të ulët” janë të shënuara në të verdhë, të mesëm në kafe, të lartë në të kuqe dhe ekstreme e kuqe e errët.

Kjo hartë tregon vendet e kategorizuara sipas rreziqeve të sigurisë rrugore, me vendet me rrezik shumë të ulët të shënuar në ngjyrë rozë të zbehtë, ato me rrezikshmëri të ulët në kafe shumë të lehtë, të moderuar në një hije paksa të errët dhe vende me rrezik të lartë dhe shumë të lartë janë me ngjyrë të kafët të errët.