SHPËRNDAJE

Në zgjedhjet për Këshill Nacional Shqiptarë që po mbahen në Luginën e Preshevës sot më 4 nëntor 2018,të drejt vote kanë 18.281 votues,si dhe 55 votues te nacionalitetit rom.Të gjitha vendovitimet janë hapur në orën 7:00 dhe do të jenë të hapura për të githë qytetarët deri në orën 20:00.Në Preshevë janë 23 vendvotime,Bujanoc 26 vendvotime,ndërsa në Medvegjë 6-shtë.

Sipas të dhënave nga Koordinatori i Trupit Punues, Agim Ymeri për portalin preshevacom ka pronocuar se të gjitha vendovimet  janë hapur orën 7 me kohë dhe gjerë më tani gjithqka është duke shkuar në rregullë, përpos në njësin me numër 16 në fshatin Strezoc që ka munguar fleta kontrolluese e cila nuk ka ka ardhur nga Komisioni Republikan,mirëpo edhe kjo gjë është siguruar.Agim Ymeri ka deklaruar se çdo gjë është duke u zhvilluar me rregullë dhe të drejtë vote kanë 18,281 votues,ku 55 votues janë të nacionalitetit rom.Në këto zgjedhje ka edhe votim me kusht ku kriteret  janë se këshillat votues kanë për obligim ti informojnë qytetarët nëpër shtëpitë  të cilët janë në gjendje shëndetsore jo të mirë, dhe duhen që deri në orën 11-00, të paraqiten tek këshillat votues me një dokumentacion për personat të cilët votojnë edhe në shtëpi-është deklaruar z.Ymeri.

Në njësin nr.1 sipas komisionereve ky vendvoitim numëron 836 votues,ku kanë votuar 30 votues.Vendvotimi është hapur në orën 7-15 minuta,ndërsa votuesi i parë ka votuar në orën 7-26minuta.Në këtë vendvotim kamë votuar deri në orën 18-40 minuta diku 260 votues.

Njësia numër 2 në Preshevë gjithsej deri në orën 18-37 minuta kanë votuar 240 votues.

Ndërsa në njësin numër 3 Preshevë kanë votuar 290 votues deri në orën 18-38 minuta.

Njësia numër 4 numëron deri më tani 270 votues që kanë votuar deri në orën 18-39 minuta.

Njësia me numër rendor 5 deri në orën 18-39 minuta kanë votuar 200 votues.

Njësia nr.6 numëron 1667 votues,prej të cilëve 1028 janë shqiptarë dhe 39 të nacionalitetit rom.Vendvotimi është hapur në orën 7-00 dhe votuesi i parë ka votuar në orën 7-20 minuta.Deri më tani kanë votuar 40 votues. Sipas Shpend Neziri,kryetari i komisionit në këtë njësi kanë votuar afro 400 votues.

Vendvotimi me numër 7 numëron 676 votues dhe votuesi i parë ka votuar në orën 7-16 minuta,dhe deri më tani sipas informacioneve kanë votuar diku 40 votues.Deri në orën 17-30 kanë votuar afro 186 votues.Ndërsa në njësin numër 8 deri në orën 18-20 minuta kanë votuar diku 400 votues.

Njësia numër 8 në Preshevë deri në orën 18-41 minuta kanë votuar gjithsej 320 votues.

Njësia numër 9 në Preshevë numëron gjithsej deri në orën 18-42 minuta,130 votues që kanë votuar.

Bukuroca është vendvotimi me numër 10 ku deri në orën 19-36 minuta kanë votuar gjithsej 180 votues.

Njësia me numër 11 në BL.Zhunic deri në orën 19-35 minuta kanë votuar afro 521 votues.

Në BL. Norçë me numër rendor 12,të drejtë vote kanë 546 votues,votuesi i parë ka qenë në oren 8-10 minuta dhe kanë votuar diku 40 votues.Ky vendvotim me num5r rendor 12 deri në orën 18-52 minuta kanë votuar gjithsej 220 votues.

Njësia me numër 13 numëron  671 votues në B.L.Tërnavë dhe votuesi që ka votuar i pari ka qenë në orën 7-33 minuta,ku sipas komisionerëve deri më tani kanë votuar 63 votues.Në këtë vendvotim ka votuar edhe i pari i komunës,Shqiprim Arifi.Kryetari Arifi ka prononcuar se kjo është një vazhdimësi e aktiviteteve tona të cilat i kemi nisur deri këtu dhe po mundohemi të ndikojm pozitivisht në zhvillimin e proceseve të shqiptarëve të Luginës së Preshevës.Sot ne vulosim atë që e kemi nisur në fillim që të jemi në shërbim të qytetarëve.Arifi shpreson se edhe në këto zgjedhje do të dalin fitues.Deri më tani sipas informacioneve në orën 18-14 minutra kanë votuar 270 votues.

Vendvotimi me numër 14 Ceravajk deri në orën 18-54 minuta numëron 100 votues.

Vendvotimi me numër 17 në BL.Geraj numëron deri më tani në orën 18-53 minuta 240 votues.

Vendvotimi me numër 18 deri në orën 18-54 minuta numëron 250 votues.

Vendvotimi numër 19 Bushtran deri në orën 18-56 minuta numëron 200 votues.

Bashkësia lokale Rainc ka gjthesej 1193 votues deri ne orën  12-30 kanë votuar gjithsej 171 votues ,votuesi i parë ka votuar në orën 7-20 minuta dhe gjithqka është duke shkuar në rregull sipas kryetarit të komisionit të këtij vendvotimi.Bashkësia lokale Rainc ka gjithësej 1193 votues deri në orën 12-30 kanë votuar gjithësej 171 votues,votuesi i parë ka votuar në orën 7-20 minuta.Sipas Nijazi Veliut vendvotimi është duke shkuar me rregull dhe deri me tani kanë dalë në vendvotim 171 votues.Deri në orën 18-45 kanë votuar në këtë vendvotim me numër rendor 20 afro 517 votues.

Ndërsa në B.L Corroticë me numër rendor 21 të drejtë vote kanë 1018 banorë dhe votuesi i parë i cila ka votuar ka qenë në orën 7-40 minuta dhe deri më tani kanë votuar 80 persona.

Ndërsa në vendvotimin me numër 22 në BL. Miratoc të drejtë vote kanë 1361 votues me 35 lista shtesë ku gjithësej 1396 votues.Votuesi i parë ka qenë në orën 7-02 minuta,ku deri më tani kanë votuar 100 votues.Në këtë vendvotim kanë votuar deri në orën 18-16 minuta janë afro 600 votues.

 

Në BL. Rahovic në vendvotimin me numër 23 të drejtë vote kanë gjithësej 1917 votues me 54 lista shtesë dhe deri më tani kanë votuar 300 votues.Sipas zv.kryetarit  të komisonit, Driton Mehmeti për portalin tonë ka deklaruar se vendvotimi është hapur në orën 7-22 minuta dhe në atë kohë kanë filluar të votojn edhe banorët.Në këtë vendvotim ka votuar edhe Kryetari i Kuvendit Komunal,Sami Salihu njëherit edhe bartës i listës për këto zgjedhje i cili ka prononcuar se ka kryer obligimin e tij si votues dhe iu ka bërë thirrje të gjithë votuesve shqiptarë të Luginës së Preshevës të dalin dhe të votojnë.Apeli i K.Kuvendit për qytetarët  është që ti pergjigjen masovikisht ftesës për votim.Sipas zv.komisionerit Driton Mehmeti deri 5 orën 17-40 minuta kanë votuar gjithësej afro 800 votues.

LAJMI I FUNDIT: