SHPËRNDAJE

Kjo akademi gjendet në Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren dhe Gjilan, e ofron mësim për të rinjtë të moshave 8 deri 18 vjeç në programim, elektronikë dhe robotikë.

Tash e 4 vjet jCoders është kanal alternativ për të mësuar teknologjinë dhe për të aftësuar të rinjt me shkathtëistë e envojshem për të ardhmen e tyre. Planprogrami i jCoders është i orientuar në zhvillimin e të rinjve, ku nxënësit përveç që përvjetësojnë teknologjitë e Kohës, punojnë me edukatorë të dilët janë të ofkusuar në zhvillimin e shkathtësive esenciale të shekullit 21.

AdvancED është agjencioni më i madh i akdreditmit në SHBA, me mbi 130 vjet përvojë hulumtuese në rritjen e cilësisë së edukimit. Me rrjet të përbërë nga 40 mijë shkolla, AdvancED është organizatë e cila realizon revidime reigoroze në institucione edukatiev me synimin që t’u mundësojë të gjithë nxënësve që të realizojnë potencialin e tyre.