SHPËRNDAJE

Të nderuar kolegë- shokë, shoqe të shkollës së mesme, maturant të Gjimnazit ” Skëndërbeu “- Preshevë, të gjeneratës shkollore 1974/1975.

Këshilli organizativ për organizimin e takimit me rastin e festimit të 44 vjetorit të përfundimit të shkollës së mesme-maturant të gjimnazit ka vendosur që në bazë të konsultimeve që do të bëhen nëpërmjet rrjeteve sociale dhe kontakteve direkte përmes telefonave që do shënohen më poshtë të vendosë për caktimin e kohës se kur është më së miri të organizohet takimi në fjalë.

Në bazë të propozimeve që do të merren nga ana e kolegëve nga gjenerata e lartëcekur, këshilli organizativ do të i marr në konsiderat të gjitha propozimet dhe pastaj propozimi i cili është më shumë i votuar do të pranohet si i tillë.

Pas vendosjes se në cilën kohë do të bëhet organizimi, atëherë të gjithë të interesuarit do të njoftohen me mënyrën dhe detajet e organizmit.

Skender Limani: 063-125-41-17, ku është i kyçur edhe viberi dhe email adresa: skenderlimani@hotmail.com.

Jusuf Sylejmani: 062-87-84-389 në këtë numër është i kyçur edhe viberi.

Mustaf Mustafa 063-189-69-65 në këtë numër është i kyçur edhe viberi.

Me rrespekt,

Këshilli organizativ

Preshevë