SHPËRNDAJE

“Karantina 28-ditore do të varet nga vijnë, mund të jetë e mundur që disa kategori, ata që vijnë për vizita shtetërore, vizita ekspertësh, do të duhet për të zbuluar se ata janë negativ për një periudhë të themi 24 orë, kjo është një mënyrë , por kjo nuk garanton kontroll të plotë,” thuhet në deklaratën e shtabin për luftë kundër Corona virusit në qeverinë e Republikës së Serbisë.