SHPËRNDAJE

Komuna e Preshevës është e vetmja komunë që nuk e ka shkollën e ulët të muzikës.

Hapja e shkollës së ulët të muzikës në vendin tonë krijon kushte për përgatitjen e talentëve në sferën muzikore thotë kështu gjatë një interviste në portalin presheva com kryetari i Shoqërisë Kulturo Artistike Presheva, Bashkim Halimi.

Presheva ka talent në sferën muzikore por problem thelbësorë është sepse të rinjtë tanë pak dëgjojnë muzikën popullore thotë Skender Halimi.

Shqetësuese për ne është se nxënësit e shkollës së mesme pak merren me aktivitete të lira thotë Halimi.

Bashkim Halimi dhe Skender Halimi thonë për portalin tonë se institucionet duhet bërë më shumë për ti motivuar të rinjtë të jenë më aktiv në jetën kulturore./presheva.com/