SHPËRNDAJE

Fondi për Qëllime Humanitare pranë Komunës së Preshevës shpall konkurs për ndarjen e mjeteve financiare për personat me nevoja të veçanta.

Konkursi zgjatë prej datës 27 shtator 2018 deri më datë 10 Tetor 2018.