SHPËRNDAJE

Shtabi për situata të jashtëzakonshme në territorin e qytetit të Kraljevës, në seancën e sotme, vendosi të aprovojë kërkesën e gjashtë qeverive lokale dhe t’u dhurojë atyre sasi të caktuara të materialit dezinfektues hipoklorit natriumi (NaOCl).

Kraljeva i dhuron material dezinfektues gjashtë qeverive lokale

Materiali i dezinfektimit do të merret nga Presheva, Ivanjica, Kucevo, Pozhega, Raca, Vladicki Han, dhe kërkesat janë dërguar përmes Konferencës së Përhershme të qyteteve dhe komunave. Kjo për komunat u mundësua nga Ndërmarrja Publike e Shërbimeve Publike “Vodovod” nga Kraljeva.