SHPËRNDAJE

Me kërkesën e banorëve vendosja e policëve të shtrirë në rrugë ka filluar të bëhet.

Vendosja është duke u bërë nëpër vendet ku ka më shumë qarkullim të mjeteve dhe lëvizje të njerëzve.

Vendosja ka filluar afër shkollave, nëpër rrugë të qytetit dhe në disa rrugica ku ka mjete që lëvizin me shpejtësi më të madhe sa që është e lejuar.

Ky aksion vjen pas vendosjes së vijave të bardha qe është kryer disa ditë më parë.