SHPËRNDAJE

Në mbledhjen e sotme të këshillit komunal në Preshevë anëtarët dhe kryesuesit e këtijë organi kanë shqyrtuar dhe miratuar Planin e prokurimeve të Komunës së Preshevës.

Në mbledhjet e sotme është miratuar edhe çmimorja e realacioneve të nisjes të auto transportuesve në territorin e Komunës së Preshevës.

Në mbledhjen e rregullt të këshillit komunal u shqyrtuan edhe kërksat e persanave fizik dhe juridik drejtuar tijë organi./presheva.com/