SHPËRNDAJE

Burimet natyrore me rëndësi strategjike mbrohen nga secili shtet, pra edhe nga Kosova e Serbia.

Lëvizja e kufijve i prek të dyja. Zgjidhja po ashtu mund të jetë dy llojesh: win-win, apo lose-lose. Pra mund të fitojnë të dyja, ose të humbasin të dyja.

Për Kosovën me peshë janë Ujmani dhe Trepça. Për Serbinë Korridori Dhjetë. Rëndësia e tyre me gjasë do të çojë kah marrëveshjet e veçanta – për secilën.