SHPËRNDAJE

Ligji për mbrojtje shëndetsore lejon dhe obligon përzgjedhjen e mjekut personal për kontrollim dhe terapi.

Për muajin gusht të këtijë viti kalendarik janë publikuar edhe oraret e mjekëve në praksën e përgjithshme dhe pediatri në kuadër të Shtëpisë së Shëndetit Presheva në Preshevë.

Drejtori i këtijë institucioni, Driton Salihu për portalin preshevacom ka potencuar se publikimi i orareve bëhet me qëllim që pacinetët të jenë të informuar se kur mjeku i tyre është në orar në qendër, ndërsa në ambulancat dhe qendrat shëndetësore është mjeku me orar të caktuar./presheva.com/