SHPËRNDAJE

Në rrugën Abdulla Krashnica ka filluar të bëhet pastrimi i kanaleve të ujit atmosferik.

Kjo lagje ka pasur probleme sidomos gjatë reshjeve atmosferike, ku në fillim të kësaj lagje është bërë rrëshqitja e dheut.

Pas përfundimit të pastrimit, do të bëhet edhe rregullimi i vendit të quajtur si ÇESHMA MADHE, njofton Komuna e Preshevës.