SHPËRNDAJE

Janë publikuar statistikat javore për shërbimet në shtëpinë e shëndetit “Presheva” në Preshevë prej datës 03.02 – 09.02.2020.

Në bazë të këtijë rapori javorë në praksën e përgjithshme ka patur 1230 pacientë, intervenime intramuskulare 554 , infuzione 77, lidhje 31, EKG 5.

Në repartin e ndihmës së shpejtë ka patur 480 pacientë, intervenime intramuskulare 382, infuzione 55, EKG 44 dhe lidhje 15.

Në pediatria 832 pacientë në parashkollorë dhe shkollorë, 251 intervenime dhe 50 këshillimore.

Dhe në stomatologji janë realizuar 325 kontrollime stomatologjike me 66 pllombime dhe 33 nxjerrje dhëmbi./presheva.com/